Articles by: raxinterdiag raxinterdiag

Outernet

Outernet

ทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับคำว่า Internet กันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะหลายๆคนใช้ Internet ในการทำงาน ค้นหาข้อมูล หรือเพื่อความบันเทิงต่างๆ แต่ตอนนี้กำลังมีโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า Outernet  เกิดขึ้นมาค่ะ ทีมวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดตัวโครงการ Outernet โดยจะปล่อยดาวเทียมขึ้นไปอยู่บนอวกาศเพื่อรับสัญญาณจากสถานีภาคพื้นแล้วส่งต่อไปยังผู้ใช้งานทั่วโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หลักการก็คือการใช้ดาวเทียมจำนวนมาก ส่งสัญญาณ Internet Wi-Fi มายังตัวภาครับ และเข้าอุปกรณ์ของเรานั่นเองค่ะ

Read more

 

Rax Querater

Rax Querater

โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลห้องเจาะเลือด (Rax Querater) การให้บริการเจาะเลือดที่มีประสิทธิภาพ เป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้การทดสอบทางพยาธิวิทยามีคุณภาพ ห้องเจาะเลือดเป็นจุดที่ผู้รับบริการจะสัมผัส (Touch point) การบริการ ของห้องปฏิบัติการ ผลการเข้ารับบริการ จึงบ่งบอกภาพรวมของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของห้องปฏิบัติการ ได้เป็นอย่างดี   การรอคอย (Waiting) ถือเป็นสิ่งสูญเสียในแง่ของทรัพยากรเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการจัดการ ติดตาม ควบคุม เพื่อนำมาสู่กระบวนการปรับปรุงในการบริการของห้องปฏิบัติการต่อไป

Read more

 

Rax TubeStore

Rax TubeStore

โปรแกรมบริหารจัดการการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ (Rax TubeStore) ระบบการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์  สามารถกำหนดระยะเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจหลังการตรวจวิเคราะห์  ระบุตำแหน่ง และสถานที่ ทำให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา ในกรณีที่มีการขอเพิ่มรายการตรวจวิเคราะห์ , การตรวจซ้ำ, การทวนสอบความถูกต้องของสิ่งส่งตรวจ และการทำลาย

Read more

 

Rax Bacteria

Rax Bacteria

โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Rax Bacteria) โปรแกรมบริหารงานจุลชีววิทยา เป็นโปรแกรมที่ใช้เทคโนโลยี Web Application สามารถรองรับการทำงานด้านจุลชีววิทยาครบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การสั่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การรายงานผลการตรวจ   การทำรายงานสถิติ   นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่มีการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ และระบบของโรงพยาบาลได้

Read more

 

Rax iReport

Rax iReport

โปรแกรมรายงานผลทางสถิติ (Rax iReport) ระบบทำงานด้วย  Web service  ที่ทำงานในลักษณะการให้บริการ โดยใช้การติดต่อสื่อสารระหว่าง  application – to- application โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้โพรโตคอล SOAP เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน

Read more

 

Rax Checkpoint

Rax Checkpoint

โปรแกรมสั่งตรวจสอบและรายงานผลแลปออนไลน์ (Rax Checkpoint) โปรแกรมสั่งตรวจและรายงานผลออนไลน์ ที่ทำงานด้วยระบบ web platform ทำงานแบบ N-Teir ทำให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด หรือห้องปฏิบัติการเอกชนสามารถ รับใบสั่งตรวจ ดูผลการวิเคราะห์ และติดตามเอกสาร รวมทั้งบิล ได้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ โดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ออกเป็น ระดับแตกต่างกัน โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสตามมาตรฐานสากล

Read more

 

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดรูปแบบผิดไป

สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดรูปแบบผิดไป

  อาการ Print Sticker Barcode ออกมาแล้วรูปแบบผิดไป (ด้านหลังมาอยู่ด้านหน้า ด้านหน้าไปอยู่ด้านหลัง)

Read more

 

Can not connect Checkpoint Interface

Can not connect Checkpoint Interface

 อาการ คือเปิดโปรแกรม RaxCheckpoint (Customer) แล้วขึ้นข้อความ “Can not connect Checkpoint Interface”  

Read more

 

Firefox เนื้อหาข้อมูลมีขนาดเล็ก และเวลา Print Report ผลจาก Firefox ใบReport มีขนาดเล็ก

Firefox เนื้อหาข้อมูลมีขนาดเล็ก และเวลา Print Report ผลจาก Firefox ใบReport มีขนาดเล็ก

อาการ หน้าจอแสดงผล Program Raxcheckpoint ใน Firefox เนื้อหาข้อมูลมีขนาดเล็ก และเวลา Print Report ผลจาก firefox ใบReport มีขนาดเล็ก  

Read more

 

Print Report กระดาษ 1 แผ่น เว้น 1 แผ่น (เป็นกระดาษ A4 แบ่งครึ่งต่อเนื่อง)

Print Report กระดาษ 1 แผ่น เว้น 1 แผ่น (เป็นกระดาษ A4 แบ่งครึ่งต่อเนื่อง)

อาการ Print Report กระดาษ 1 แผ่น เว้น 1 แผ่น (เป็นกระดาษ A4 แบ่งครึ่งต่อเนื่อง)  

Read more

 
 
 
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat